Nieruchomości i proces inwestycyjny

W zakresie prawa nieruchomości i procesu inwestycyjnego zajmujemy się między innymi:

 

 • prowadzeniem postępowań o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • kompleksową obsługą transakcji, których przedmiotem są nieruchomości,
 • sporządzaniem i analizą umów dotyczących nieruchomości (w tym umów o roboty budowlane, umów najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości),
 • prowadzeniem postępowań sądowych dotyczących sporów sąsiedzkich, w tym o wydanie nieruchomości i eksmisję oraz postępowań o charakterze nieprocesowym takich jak zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanawiania służebności, stwierdzenie zasiedzenia,
 • prowadzeniem postępowań wieczystoksięgowych, w tym ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach w postaci hipotek,
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych związanych w szczególności z wywłaszczeniem nieruchomości, uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, aktualizacją opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
 • pełną obsługą prawną w sporach pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym doradztwem w zakresie zgłaszania roszczeń oraz weryfikacją roszczeń zarówno na etapie realizacji robót, jak i w okresie gwarancji i rękojmi,
 • dochodzeniem odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • pomocą prawną przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości, darowizny nieruchomości, dożywocia,
 • prowadzeniem sporów sądowych pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, w szczególności pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych oraz pomiędzy wykonawcami i podwykonawcami,
 • obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, zarządców nieruchomości,
 • prowadzeniem postępowań sądowych o zapłatę czynszu/opłat za korzystanie z lokalu oraz o przywrócenie/ustanowienie tytułu prawnego do lokalu,
 • przekształcaniem tytułu prawnego do lokalu, m.in. ustanawianiem odrębnej własności do lokalu,
 • zaskarżaniem uchwał organów spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym oraz sądowym.
Strona internetowa radca-zapolska.pl wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową radca-zapolska.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać przez Państwa zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów dotyczących naszej polityki cookies znajdziecie Państwo tutaj (POLITYKA PRYWATNOŚCI).” View more
Akceptuję