Wynagrodzenie

Należy wskazać, iż każda sprawa posiada inny stopień skomplikowania i wymaga indywidualnego podejścia, zatem kwestie ustalenia wysokości wynagrodzenia są każdorazowo ustalane z klientem. Stawki wynagrodzenia za dokonanie przez radcę prawnego określonych czynności są przedstawiane klientowi jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek działań, tak aby klienci mieli pewność w kwestii wysokości ponoszonych kosztów.

Wysokość wynagrodzenia radcy prawnego za prowadzone czynności zawsze jest określona na podstawie umowy z klientem kancelarii.

Powyższa praktyka jest konsekwencją art. 22 (5) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Wskazać należy, że minimalne wynagrodzenie radcy prawnego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. z 30.01.2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Należy zaznaczyć, że wszystkie usługi świadczone w ramach kancelarii opodatkowane są 23% stawką podatku VAT. Wynagrodzenie na poczet zleconej usługi prawniczej klient uiszcza z góry. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty np. reprezentowanie klienta w postępowaniu wieloetapowym – wtedy to klient uiszcza zaliczkę za konkretny etap sprawy np. postępowanie przygotowawcze lub postępowanie w danej instancji sądowej

Poniżej przedstawiono możliwe sposoby ustalania wynagrodzenia za świadczoną przez kancelarię pomoc prawną.

Wynagrodzenie stałe jednorazowe
Jest stosowane, w przypadku dokonywania jednostkowych czynności polegających m.in. na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu pisma w sprawie, sporządzeniu projektu umowy, sprawdzeniu umowy, a także innych czynności nie wymagających przez nas późniejszego stałego monitorowania. Wskazać należy, że w przypadku dalszej współpracy np. przy konieczności wniesienia pozwu do sądu, poniesione przez naszego klienta koszty sporządzenia wezwania do zapłaty, monitu radcowskiego, mogą zostać zaliczone na poczet kosztów prowadzonego późnej postępowania sądowego.

Wynagrodzenie stałe połączone z premią od sukcesu
Ten rodzaj wynagrodzenia polega na połączeniu elementów wynagrodzenia jednorazowego oraz dodatkowego wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia pozytywnego dla klienta wyniku postępowania sądowego. Wynagrodzenie połączone z premią od sukcesu jest stosowane zazwyczaj w przypadku trudnych i spornych spraw, których wynik na etapie postępowania sądowego nie jest możliwy do przewidzenia.

Wynagrodzenie ryczałtowe (miesięczne)
W przypadku stałej obsługi prawnej, wynagrodzenie jest ustalane każdorazowo z klientem kancelarii i płatne jest w postaci stałego miesięcznego abonamentu z określonym limitem godzin lub miesięcznym limitem podejmowanych czynności. Przedstawiona powyżej opcja dedykowana jest w szczególności przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i wszystkim tym, którzy potrzebują stałej i elastycznej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie godzinowe
Odpłatność za usługi w postaci wynagrodzenia ze stawką godzinową, polega na ustaleniu z klientem stałej stawki za jedną godzinę pracy. W konsekwencji odpłatność za wykonaną usługę jest proporcjonalna do godzinowego nakładu pracy i zależy w dużej mierze od charakteru i skomplikowania danej sprawy. Wynagrodzenie w tej postaci jest proponowane np. przy prowadzeniu negocjacji lub mediacji, w przypadku konieczności odbycia wizji lokalnej, a także gdy występuje konieczność realizacji zleceń o szczególnym i indywidualnym charakterze.

Strona internetowa radca-zapolska.pl wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową radca-zapolska.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać przez Państwa zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów dotyczących naszej polityki cookies znajdziecie Państwo tutaj (POLITYKA PRYWATNOŚCI).” View more
Akceptuję